Laserterapi

MLS Terapi är en ny behandling då den kombinerar och synkroniserar specifika laserljus. Var och en med sin speciella terapeutiska effekt. Denna samverkan förstärker alla kända positiva effekter som olika laserljus har. Kontinuerlig laser med våglängden 808 nm verkar snabbt på inflammation och ödem. Den stimulerar blod och lymfsystemet vilket ger snabbare reabsorbtion. Smärtlindring kommer som en följd av att inflammation/svullnaden minskar. Smärtlindring inom 24-36 timmar och ibland snabbare. Pulserande laser med våglängd på 905 nm har en snabbare effekt på smärta, eftersom den kan framkalla analgesi. Mindre behandlingseffektiv på inflammation och ödem då pulserande laserljus har en lägre medeleffekt vilket medför längre behandlingstider. För att få bästa resultat av laserbehandling krävs en synkronisering mellan dessa. Fördelar med MLS terapi (laserbehandling) är kort behandlingstid, reducering av smärta eller smärtfrihet, stark anti-inflammatorisk effekt och snabb läkning från överbelastning och stukningar. Den ger en snabbare återhämtning av skadade muskler och hjälper också kroppen att snabbre återhämta sig från ödemiska tillstånd.